Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ανακοινοποίηση: Επίσκεψη του Γυμνασίου Παλαμά στην Πάτρα

Προέκυψαν αλλαγές σχετικά με τον αριθμό των κλινών/δωματίων.

Η νέα, διορθωμένη προκήρυξη εδώ.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές