Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μονοήμερη εκδρομή Γυμνασίου Σοφάδων σε Θεσσαλονίκη

Θα βρείτε εδώ την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Πελοπόννησο του 2ου Γ/σίου Καρδίτσας

Πρόσκληση για τη σχολική εκδρομή του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας στη ΣΜΥ

Πρόσκληση για τη σχολική εκδρομή του 4ου ΓΕΛ Καρδίτσας στην Κωνσταντινούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Σοφάδων στο Αρχ. Μουσείο Καρδίτσας

Τα πρκατορεία μπορούν να κατεβάσουν από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση για τη σχολική εκδρομή της Β τάξης του ΓΕΛ Μουζακίου στην Κέρκυρα

Πρόσκληση για τη σχολική εκδρομή της Α τάξης του ΓΕΛ Μουζακίου στην Κέρκυρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής διδακτικής επίσκεψης στην Καλαμπάκα του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής διδακτικής επίσκεψης στα Τρίκαλα του 5ου Γ/σίου Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ιεράπετρα του 2ου Γ/σίου Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ιεράπετρα του 2ου Γ/σίου Καρδίτσας

Πρόσκληση για τη σχολική εκδρομή του 2ου Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη

Πρόσκληση για τη μετακίνηση μαθητών στην Αρχαία Ολυμπία

Πρόσκληση για τη σχολική εκδρομή του 5ου Λυκείου στην Καβάλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Έδεσσα του Γ/σίου Λεονταρίου

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές