Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικές επισκέψεις του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικές επισκέψεις του Γυμνασίου Μουζακίου στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου ΛΤ Σοφάδων στη Λάρισα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας σε Τρίκαλα και Μετέωρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Παλαμά στην Αθήνα

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Μουζακίου στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  - Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση τριήμερης σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας στην Κέρκυρα

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές