Σχολικές εκδρομές

Εδώ αναρτώνται οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις σχολικές εκδρομές του νομού Καρδίτσας . H καταχώρηση γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν.
Στο ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06.03.2017 στο άρθρο 13, §4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων»

Εκδρομές

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εκπαιδευτική επίσκεψη του ΓΕΛ Μουζακίου στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση πενθήμερης σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην ΡΩΜΗ του ΓΕΛ Λεονταρίου (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκδρομής.

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας στην Αθήνα

Εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Μουζακίου στην Αθήνα

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Παλαμά στα Ιωάννινα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας στο Ναύπλιο

Πρώτη Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – διαμονής και διατροφής μαθητών/τριών αθλητών-τριών και συνοδών/αρχηγών αποστολής

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να καταθέσετε γραπτή προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς – διαμονής και διατροφής μαθητών/τριών αθλητών-τριών και συνοδών/αρχηγών αποστολής για συμμετοχή τους στη Γ’ φάση των σχολικών αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου Βοιωτίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ».
Η προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2018, και ώρα 13.00 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Πρόσκληση

Ξενοδοχεία

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Γυμνασίου ΛΤ Μητρόπολης στην Αθήνα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Μουζακίου στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας στα Ιωάννινα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας στην Αθήνα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΓΕΛ Σοφάδων στο Ναύπλιο (Ανακοινοποίηση)

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΓΕΛ Προαστίου στη Θεσσαλονίκη

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Σχολικές εκδρομές