υπηρεσίες ΔΔΕ

Οργανόγραμμα ΔΔΕ Καρδίτσας

Διευθυντής ΔΔΕ Καρδίτσας

Παπανούσκας Μιχαήλ ΠΕ04.02

Δομή ΔΔΕ Καρδίτσας

Πασχαλινές Ευχές

Εγγραφή στο RSS - υπηρεσίες ΔΔΕ