Νομοθεσία

Χρήσιμη Νομοθεσία

Κανονισμός χορήγησης "αιγίδας"

Ως «αιγίδα» νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης του επίσημου αρμόδιου για θέματα Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης κρατικού φορέα της χώρας σε δράσεις που διοργανώνονται και δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Με τον όρο «δράση» νοείται μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, διοργανώσεων, εκδηλώσεων ή/και προγραμμάτων (συνέδρια, συζητήσεις, σεμινάρια, βραβεία, διαγωνισμοί, φεστιβάλ κ.τ.λ.).

Κανονισμός

Αίτηση

Έντυπο απολογιστικών στοιχείων δράσης

Προϋποθέσεις δημιουργίας τμημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής στα Γενικά Λύκεια

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής στα Γενικά Λύκεια.

ΦΕΚ 1589/τΒ΄/2015

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε το νομοσχέδιο με τα επείγοντα μέτρα για την παιδεία: ΦΕΚ 50/2015

Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ. Α΄ Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Εγγραφή στο RSS - Νομοθεσία