οικονομικά

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2015

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου 2015

Σε εφαρμογή της ΔΗΔ/φ40/17742/5-6-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παραθέτουμε στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 για τη ΔΔΕ Καρδίτσας, εδώ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - οικονομικά