Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διήμερης σχολικής εκδρομής - 1ο Γυμνάσιο Μουζακίου

Σεμινάρια 36ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας (27 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2020)

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για τους υποψηφίους της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, που είχε οριστεί με την αριθμ. 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 [αριθμ. 25697/Ε1/20-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΡΣ46ΜΤΛΗ-Σ27) έγγραφο], μετά και το από 20-2-2020 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ, με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξωτερικό - Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας – Λυκειακές Τάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση σχολικής επίσκεψης- εκδρομής στο Ναύπλιο - ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής στην Πελοπόννησο – 4o Γ/σιο Καρδίτσας

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ Τάξης στη Λευκάδα- 3ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο- 1ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο - ΓΕΛ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο εξωτερικό - Μουσικό Γυμνάσιο Καρδίτσας – Λυκειακές Τάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ Γυμνασίου στη Σπάρτη_Μονεμβασιά - 2ο Γ/σιο Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Μύκονο-2ο ΕΠΑ.Λ Καρδίτσας

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄Λυκείου στην Ξάνθη-5ο ΓΕΛ Καρδίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β΄ Γυμνασίου σε Ναύπλιο-Μυκήνες-Ύδρα-Σπέτσες-Επίδαυρο– 2ο Γ/σιο Καρδίτσας

Σελίδες

Εγγραφή στο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας RSS