δδε Καρδίτσας 2

Log in

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021..... μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’ 4960).

Συνημμένα αρχεία:
Download this file (document (1).pdf)ΦΕΚB/7/06.01.2022