δδε Καρδίτσας 2

Log in

Κατάρτιση των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας

Περισσότερα εδώ