δδε Καρδίτσας 2

Log in

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Ε. Καρδίτσας

Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους ορίζεται χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής του πίνακα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας δηλαδή από την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 08.00π.μ., μέχρι και την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23.59μ.μ., μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr)