δδε Καρδίτσας 2

Log in

Ανακοινοποίηση: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται :
από την Τετάρτη 08 Μαρτίου και ώρα 08:00
έως και τη Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.