δδε Καρδίτσας 2

Log in

Διαδικτυακή εκδήλωση για την ενημέρωση των μαθητών Β΄ & Γ΄ Λυκείου για τα προγράμματα σπουδών του Παν/μίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει τριήμερη διαδικτυακή εκδήλωση για την ενημέρωση των μαθητών Β΄ & Γ΄ Λυκείου για τα προγράμματα σπουδών του Παν/μίου στις 29, 30 και 31 Μαρτίου. Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας webex μέσω της οποίας θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ενημέρωση είναι:

https://uth.webex.com/uth/j.php?MTID=m1c586270eae5a2341d9ff12d73917bf6

Συνημμένα αρχεία:
Download this file (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf