δδε Καρδίτσας 2

Log in

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ΄ αριθμ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκύκλιο  μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-24:

Ενστάσεις υποβάλλονται από 21/11/2023 μέχρι και 24/11/2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τους πίνακες αιτήσεων μετάθεσης: 24410-80309