δδε Καρδίτσας 2

Log in

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΕ-ΕΒΠ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ΄ αριθμ. 115268/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ: 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) εγκύκλιο  μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνουμε πίνακες αιτούντων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-24.

Ενστάσεις υποβάλλονται από 05/12/2023 μέχρι και 08/05/2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τους πίνακες αιτήσεων μετάθεσης: 24410-80309