δδε Καρδίτσας 2

Log in

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Καρδίτσας, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 2022-23