δδε Καρδίτσας 2

Log in

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2021-2022

        Καλόυμε τους εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας, έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Καρδίτσας συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, από σήμερα Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022.

     Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.