δδε Καρδίτσας 2

Log in

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

           Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23:59. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:

 οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ, ήτοι οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 1749/Γ΄/29-07-2021, οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 250/Γ΄/9-2-2022 και στο ΦΕΚ 3217/Γ΄/30-12-2021

 οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ