δδε Καρδίτσας 2

Log in

Erasmus+ "Speak and Vote Generation - inclusion into civic and democratic activities"

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/11/2022, η ημερίδα που διοργάνωσε η  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+: "Speak and Vote Generation - inclusion into civic and democratic activities" με κωδικό 2021-1-PL01-KA210-SCH-000031270.  Διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι τοπικών φορέων όπως η ΑΝ.ΚΑ και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης κ. Αναγνωστόπουλος, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Καριντζιά Μαρία παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας και οι βουλευτές του νομού κ. Κωτσός και κ. Σκόνδρα.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Ζαχαρής Κων/νος ο οποίος αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για την ενασχόληση των μαθητών με τα κοινά. Στη συνέχεια η κ. Καραγιάννη Γεωργία, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Καρδίτσας ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, παρουσιάζοντας παράλληλα και ενδεικτικές δράσεις της Διεύθυνσης τα τελευταία χρόνια που ως άμεσο στόχο είχαν την κινητοποίηση των μαθητών ως προς την εμπλοκή τους με τα κοινά, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη. Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λεονταρίου κ. Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος παρουσίασε εκτενώς τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη ενώ μαθητές και μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας παρουσίασαν ένα σύντομο debateσχετικό με τη διαδικασία εκλογής των μαθητικών συμβουλίων και επιχειρηματολόγησαν υπέρ και κατά της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτά. Η κ. Τριάντου Λαμπρινή και η κ. Παπακυρίτση Βένια, παρουσίασαν δράσεις και καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε προγράμματα της ΑΝ.ΚΑ σχετικά με την εμπλοκή των νέων στα κοινά ενώ παρουσιάστηκαν και οι δράσεις της ΑΜΚΕ «Ecoperativa”  στο πεδίο της ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών αλλά και της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα περιβάλλοντος, συμπερίληψης και αειφορικής εκπαίδευσης.

Η ημερίδα έκλεισε με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ των παρευρισκόμενων και των εταίρων του προγράμματος από την Πολωνία και την Πορτογαλία, σχετικά με τον εθελοντισμό, την κινητοποίηση των νέων για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.