δδε Καρδίτσας 2

Log in

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου 2022Β΄

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι η υπηρεσία μας έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου  2022Β΄ (Νοεμβρίου 2022) και των επιπέδων Β και Γ.

Ως εκ τούτου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται από την Τρίτη, 13/06/2023, στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο Γραφείο 6 (α΄ όροφος), ώρες 8:30-14:00, προκειμένου να παραλάβουν τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά.

Σημειωτέον ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων επιδίδονται:

α) στους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως

β) στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι)

γ) σε άτομα εξουσιοδοτημένα με Υ.Δ. θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Εκ της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας