δδε Καρδίτσας 2

Log in

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2021Α

Από την υπηρεσία μας, ανακοινώνεται ότι έχουν ήδη παραληφθεί τα πιστοποιητικά για το Κ.Π.Γ. περιόδου Μαΐου 2021, επιπέδων Α(Α1, Α2), Β(Β1, Β2), Γ(Γ1, Γ2), σύμφωνα με το με αρ.Πρωτ.:168775/Α5 /23-12-2021 σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι(ενδιαφερόμενοι αυτοπρόσωποι ή νόμιμοι κηδεμόνες ανηλίκων ή εξουσιοδοτημένα με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υ.Δ. άτομα) μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, γραφείο 6, 1ος όροφος.

Επισήμανση! Υπενθυμίζουμε πως για την είσοδο στην υπηρεσία ισχύουν τα προβλεπόμενα μέτρα από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., δηλ. προσέλευση με υποχρεωτική επίδειξη:

  1. Πιστοποιητικού εμβολιασμού
  2. Βεβαίωσης νόσησης
  3. Βεβαίωσης αρνητικού μοριακού ή rapid test 48 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 24410 80315, 317, 319