δδε Καρδίτσας 2

Log in

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης»

Δείτε στο ΙΕΠ