δδε Καρδίτσας 2

Log in

Φάση Η΄ 2023-2024 - Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Κατά την περίοδο 2023-2024, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσει το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. Προσκαλεί τόσο τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και τους φορείς του Δημόσιου Τομέα να στηρίξουν τον θεσμό με την προσφορά θέσεων μαθητείας.


Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας:
- Περιλαμβάνει μαθητεία με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας.
- Απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ.
- Επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων.
- Οι  μαθητευόμενοι/νες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται σε ποσοστό 95% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.
- Οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας (δημοσίου τομέα) θα δηλωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα ξεκινήσει την Τρίτη 25/04/2023 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/06/2023 και ώρα 23:59.
στον παραπάνω
- Στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας» και συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας περιόδου 2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Ιστότοπος: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
Helpdesk: 2610 960361

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καρδίτσας:
Ιστότοπος: http://dide.kar.sch.gr/site/
Πληροφορίες Παναγιώτου Δήμητρα: 2441 080319