δδε Καρδίτσας 2

Log in

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αφορά στον αριθμό των εισακτέων και εδώ θα βρείτε την πλήρη ανακοίνωση.

Επίσης, η ίδια η προκήρυξη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.