δδε Καρδίτσας 2

Log in

Ευχαριστήριο μήνυμα

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 19 Απριλίου, η διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, με την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.
Η διαδικασία ήταν μακρά, διάρκειας έξι περίπου μηνών, ιδιαίτερα πολύπλοκη και εντατική, απαίτησε πολλές ανθρωποώρες οργάνωσης και προετοιμασίας, εξελίχθηκε όμως ομαλά και απρόσκοπτα, εντός ασφυκτικών χρονικών σταδίων.
Με το πέρας της διαδικασίας και έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ενέργειες, ως Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής και συγκεκριμένα τους εκπαιδευτικούς:
1. Καρατάσιο Νικόλαο, Αντιπρόεδρο
2. Κατσίκη Σοφία, Μέλος
3. Τρυφέρη Αγγελική, Μέλος και
4. Ευθυμίου Στέλλα, Μέλος
για το υψηλό αίσθημα ευσυνειδησίας και καθήκοντος, τον εξαίρετο επαγγελματισμό, την αμεροληψία, τη συνέπεια και το ζήλο, που επέδειξαν καθόλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής διαδικασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και όλες τις συνεργάτιδες της Διεύθυνσης για την πολύτιμη συμβολή τους στην υποδειγματική διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.
Η Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας εύχεται στους νέους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων καλή δύναμη, εποικοδομητική θητεία και καλή συνεργασία προς όφελος των μαθητών/τριών της Περιφέρειάς μας, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.