δδε Καρδίτσας 2

Log in

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας  

1ος όροφος, Γραφείο  8 ,43132, Καρδίτσα

Τηλ. 2441080305

 

, Γραφείο 8, 1ος Όροφος