δδε Καρδίτσας 2

Log in

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά παροχής υπηρεσιών μεταφοράς σχολικών ομάδων - Μετακίνηση μαθητών/τριών – Συνοδών & Αρχηγού αποστολής Σχολικών Αγώνων Στίβου ΓΕΛ & ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Καρδίτσας