δδε Καρδίτσας 2

Log in

Δελτίο Τύπου: Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Erasmus+ ΚΑ210 για τη ΔΔΕ Καρδίτσας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, συνεπής στην προσπάθειά της για εξωστρέφεια και προώθηση της καινοτομίας, ανακοινώνει την έγκριση ενός νέου σχεδίου Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος. Το σχέδιο έχει τίτλο «Speak and Vote Generation - inclusion into civic and democratic activities» και είναι ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, με κωδικό «2021-1-PL01-KA210-SCH-000031270». Το σχέδιο εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Πολωνίας, έχει διάρκεια 18 μηνών και αποτελεί μια διακρατική συνεργασία μεταξύ 3 ευρωπαϊκών οργανισμών από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ελλάδα και Πορτογαλία). Το σχέδιο προωθεί τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και στα κοινά. Επίσης, φιλοδοξεί να χτίσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων και εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής διεθνοποίησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.