δδε Καρδίτσας 2

Log in

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας  

1ος όροφος, Γραφείο  6 ,43132, Καρδίτσα

Τηλ. 2441080319

 

Παναγιώτου Δήμητρα (ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού), 2441080319, Γραφείο 6, 1ος Όροφος