δδε Καρδίτσας 2

Log in

Εδρεύει στους χώρους του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας, Β. Γρίβα ( έναντι Πυροσβεστικής) 

e-mail........................Τηλ...........................

 

Αριστείδης Γκάτσης (ΠΕ04.01)