δδε Καρδίτσας 2

Log in

ΠΡΑΞΗ Τ.Σ.Ε. 5η/06-03-2023: Αναπροσαρμογή προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα κατά φθίνουσα σειρά υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.)