δδε Καρδίτσας 2

Log in

Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου 2021Β

        Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι η υπηρεσία μας έχει παραλάβει τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας , περιόδου  2021Β(Δεκεμβρίου 2021) και των επιπέδων Β και Γ.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο Γραφείο 6 (α΄ όροφος), ώρες 8:30-14:00, προκειμένου να παραλάβουν τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά.

Σημειωτέον ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων επιδίδονται:

α)στους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως

β)στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι)

γ)σε άτομα εξουσιοδοτημένα με Υ.Δ.  θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Εκ της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας