δδε Καρδίτσας 2

Log in

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» Περιόδου 2023-2024 (Η΄ φάση)

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής των υποψήφιων στα ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται από την Τετάρτη 01/11/2023 έως και την Παρασκευή 03/11/2023 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.
 
Κατά την εγγραφή οι υποψήφιοι καταθέτουν Αίτηση Εγγραφής και Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας θα είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Οι επιλαχόντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και οι επιτυχόντες συνυποψήφιοί τους. Οι αιτήσεις των επιλαχόντων λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση υπαναχώρησης εγγραφής από επιτυχόντες