δδε Καρδίτσας 2

Log in

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) και Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Π.Ε. Καρδίτσας