δδε Καρδίτσας 2

Log in

Erasmus Day 2023 στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καρδίτσας

Στα πλαίσια του Erasmus Day, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας Webinar με τίτλο «Η ΚΑ1 εμπειρία μας», κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσίαστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ KA1 με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000069478 και τίτλο “STEAM: Μια νέα μαθησιακή προσέγγιση”, που υλοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιούνιο 2023 σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα STUCOM.

Το Webinar πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00-17:00 μ.μ. μέσω webex

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που έγινε και κάποια σχετικά video στην Ιστοσελίδα του σχολείου 

https://1gym-kardits.kar.sch.gr/erasmusday2023_1gym_steam_barcelona/