δδε Καρδίτσας 2

Log in

Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου 2023-2024

Ανακοινώνεται η τροποποίηση των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές μειωμένου ωραίου (Α.Μ.Ω.) και ωρομίσθιοι στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Γυμνάσια της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι προσληφθέντες/είσες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 στις 9:00 π.μ.